nieuws
Nieuws van 22 juni 2019

Twijfel is onaangenaam, maar zekerheid is absurd

‘De markt haat onzekerheid’ was de laatste jaren een veelgehoorde uitdrukking, maar is deze uitdrukking eigenlijk wel logisch? Onzekerheid kent veel verschillende aspecten, waarvan sommige meetbaar zijn en andere niet. Onzekerheid is onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse bestaan. Als individuen kunnen wij ons in meer of mindere mate onzeker voelen, maar dat is een op-en-top menselijk fenomeen.

Twijfel is onaangenaam, maar zekerheid is absurd. —Voltaire

De onzekerheid is echter niet afhankelijk van beleggerssentiment, maar beleggen in markten gaat altijd gepaard met onzekerheid. Een belegging met een verwacht rendement dat hoger is dan de geldende ‘risicovrije rente’ (denk aan T-Bills voor Amerikaanse beleggers, een staatsobligatie met een looptijd van minder dan 1 jaar), houdt in dat zekerheid wordt opgeofferd voor een mogelijk hoger rendement.

Bekijk dit concept eens vanuit het perspectief van beleggen in aandelen in plaats van beleggen in obligaties. Aandelen bieden een hoger verwacht rendement dan obligaties, aangezien de onzekerheid over de toekomstige prestaties voor beleggers in aandelen hoger is dan voor beleggers in obligaties. Aan obligaties zijn in de meeste gevallen vaste couponbetalingen verbonden, plus een einddatum waarop de hoofdsom naar verwachting wordt terugbetaald. Dat is niet het geval bij aandelen. Obligaties hebben ook een hogere rang in de kapitaalstructuur van een onderneming. Als een bedrijf failliet gaat, krijgen obligatiehouders eerder hun geld terug dan aandeelhouders. Kiezen beleggers dan ook vanwege de grotere onzekerheid liever voor beleggingen in obligaties dan in aandelen? Het tegendeel is waar: veel beleggers beleggen in aandelen vanwege het hogere verwachte rendement. Uiteindelijk zijn veel beleggers bereid om meer onzekerheid te accepteren als dat mogelijk een hoger rendement oplevert.

BEHEERS UW EMOTIES

Hoewel de uitdrukking dat ‘de markt onzekerheid haat’ misschien niet helemaal logisch is, wil niet zeggen dat we er niets van kunnen leren. Door dieper in te gaan op wat deze uitspraak precies inhoudt, krijgen we inzicht in de gemoedstoestand van mensen. Met deze uitspraak bedoelt men eigenlijk dat, niet de markt, maar de beleggers daadwerkelijk nervositeit en vrees ervaren als de volatiliteit toeneemt. Dit bevestigt dat veel beleggers moeite hebben om hun emoties los te koppelen van hun genomen beleggingsbeslissingen bij hoge volatiliteit op de markt. Uiteindelijk leert het ons dat voor veel beleggers – ongeacht of markten nieuwe hoogte- of dieptepunten bereiken – schommelende marktprijzen een bron van zorg kunnen zijn. Gedurende dergelijke periodes kunnen we denken dat het niet het goede moment is om te beleggen. In veel situaties, denken we achteraf vaak dat een bepaalde periode een goed moment was om te beleggen. Helaas zal de toekomst altijd onzeker blijven, ook al kan het verleden een indicatie geven over de toekomst.

BLIJF KALM

In een recent interview werd aan David Booth gevraagd wat het betekent om een langetermijnbelegger te zijn. “Mensen stellen vaak de vraag: ‘Hoelang moet ik wachten voordat een beleggingsstrategie loont? Hoe lang moet ik wachten voordat ik erop kan vertrouwen dat aandelen een hoger rendement zullen opleveren dan geldmarktfondsen, of een positief rendement genereren?’ En mijn antwoord is dan dat dit tenminste één jaar langer duurt dan je zou willen. Er bestaat geen magisch getal. Er is altijd een risico.” Om zich niet door emoties te laten leiden in tijden dat de onzekerheid lijkt te zijn toegenomen, moet een belegger onder meer beschikken over de juiste vermogensallocatie, die past bij zijn bereidheid en vermogen om risico’s te dragen. Wat ook helpt, is zich te realiseren dat u, zowel in tijden die goed lijken als in tijden die slecht lijken, niet zomaar kunt verwachten een hoger rendement te hebben zonder een bepaalde vorm van risico te accepteren. Een daling op de markten voelt wellicht niet goed aan, maar als u beschikt over een portefeuille die bij u past, u begrijpt dat onzekerheid een onderdeel is van beleggen en u zich vasthoudt aan een plan waarmee u van tevoren heeft ingestemd (en dat regelmatig wordt getoetst), u mogelijk kunt voorkomen dat u als belegger emotioneel reageert. Dit kan uiteindelijk leiden tot een betere beleggingservaring.