Dienstverleningsdocument

Hartelijk welkom bij Pulles & Rijppaert Lifestyle- & Vermogensplanning

U overweegt de zorg voor uw financiële zaken toe te vertrouwen aan ons kantoor. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

In dit dienstverleningsdocument willen wij u informeren over onze dienstverlening en over onze beloning.


Wie zijn wij?

In 1995 heeft Frans Pulles het Financieel Adviesbureau Pulles opgericht. In 1997 is Jan-Hans Rijppaert in dienst gekomen. Deze zeer plezierige samenwerking is later uitgemond in een compagnonschap en in januari 2012 is de naamswijziging naar Pulles & Rijppaert doorgevoerd.

Frans Pulles, Jan-Hans Rijppaert, Bastiaan Braams en Barbara van Dortmond richten zich op het geven van adviezen, het maken van financiële plannen en het beheer van hun individuele cliëntenportefeuilles.

Nadat de adviezen zijn gegeven en besproken, gaan wij indien nodig de bemiddelingsfase opstarten. Hierbij gaat hij op zoek naar de beste bijpassende financiële producten en zorgt ervoor dat het afsluiten hiervan vloeiend verloopt.

Linda Croes is de office-manager die ervoor zorgt dat alles op kantoor soepel loopt.

Pulles & Rijppaert Lifestyle- & Vermogensplanning  is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12006361. De AFM stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie en houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland.

De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Dit register is in te zien via www.afm.nl.


Onze Diensten

De basis voor onze dienstverlening is Lifestyle- & Vermogensplanning.

Via Lifestyle- & Vermogensplanning geven wij u inzicht in de ontwikkeling van uw netto besteedbaar inkomen en uw vermogen. Vervolgens maken wij een integraal plan om uw wensen zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Wij maken niet alleen de plannen, maar voeren deze ook uit en bewaken permanent de voortgang. Vaak is daarbij vermogensopbouw van belang en kunnen wij onze unieke beleggingsoplossing inzetten, die gebaseerd op jarenlang academisch onderzoek met meer rust en spreiding een beter rendement zal opleveren.

Ook kunnen wij voor u bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders op gebied van de volgende rubrieken:

 • hypotheken (via onze partner)
 • levensverzekeringen
 • schadeverzekeringen
 • consumptief krediet
 • beleggingsfondsen

Onafhankelijk advies

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een belang in het aandelenkapitaal van ons kantoor.

Ons kantoor valt daarmee in de categorie van de ongebonden bemiddelaar.

Wij zijn objectief in de keuze van producten. Op basis van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de premie, de rente en de kwaliteit van de voorwaarden, selecteren wij uit het grote aanbod van financiële instellingen een aantal banken en verzekeraars. De producten die wij selecteren nemen wij vervolgens mee in de adviezen die wij aan u geven. Ons kantoor is volledig vrij in deze selectie.

Op verzoek verstrekken wij u een overzicht van de partijen waar wij mee samenwerken.


Hoe worden wij beloond?

Wij kennen verschillende manieren hoe u onze dienstverlening kunt betalen:

 1. tegen vaste tarieven;
 2. op basis van uurtarief;
 3. via een serviceabonnement;
 4. op provisiebasis.

1. Vaste tarieven

Wij maken onderscheid tussen advies- en bemiddelingstarieven.

Het advies bestaat uit:

 • inventarisatie van de huidige situatie en de wensen voor de toekomst;
 • analyse van de geïnventariseerde gegevens;
 • vervaardigen van een adviesrapport via zeer geavanceerde planningssoftware;
 • bespreken van adviesrapport;
 • vaststellen van conclusies en aanbevelingen.

Bemiddeling bestaat uit:

 • onderzoeken van de beste mogelijkheden in de markt op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het adviesrapport;
 • opvragen van offertes;
 • controle van deze offertes;
 • de beste aanbieding(en) aan u voorleggen;
 • zorgdragen voor de verdere administratieve afhandeling.

Lifestyle- & Vermogensplanning

Via Lifestyle- & Vermogensplanning maken wij de kosten van uw huidige levensstijl inzichtelijk en hoe zich dit normaliter in de toekomst zal ontwikkelen.

Na een uitgebreide inventarisatie van uw situatie en uw wensen maken wij voor u een plan hoe uw levensstijl op het gewenste niveau kan blijven en hoe u uw dromen en wensen kunt verwezenlijken. Wij brengen daarbij ook uw risico`s in kaart.

Voor een uitgebreidere beschrijving van onze Lifestyle- en Vermogensplanning, zie www.pulles.nl/

Opstartkosten Lifestyle- & Vermogensplanning                 € 750,–*

De kosten van beleggen bestaan uit drie onderdelen:

 • op de eerste plaats zijn er kosten voor het openen van een beleggingsrekening, het administreren van de beleggingen, het verzorgen van kwartaal- en jaarrapportages, het dagelijks digitaal kunnen inzien van de stand van zaken etc.;
 • op de tweede plaats zijn er kosten van de beleggingsfondsen zelf;
 • tot slot zijn er onze advieskosten voor o.a. het ontwikkelen en onderhouden van onze modelportefeuilles, het herbalanceren en het jaarlijks monitoren van de beleggingen.

De kosten kunnen automatisch worden verrekend met het belegd vermogen en bedragen in totaliteit op jaarbasis tussen de 0,9% en 1,3% van het belegd vermogen, afhankelijk van het risicoprofiel en de omvang van de beleggingen.

In geval van bemiddeling van een overlijdensrisicoverzekering gelden onderstaande bemiddelingskosten.

Kosten bemiddeling                                                                      € 400,–

2. Uurtarief

Het uurtarief van onze planners bedraagt € 120,– exclusief 21% BTW. In dit uurtarief zijn ook al onze huisvestingskosten, kantoorkosten, opleidingskosten etc. verwerkt.

3. Serviceabonnementen

Onderdeel van onze Lifestyle- & Vermogensplanning is een Serviceabonnement.

Hiervoor krijgt u de volgende diensten aangeboden:

 • gehele jaar vraagbaak via uw vaste adviseur
 • maken en bewaken van financiële plannen
 • beheer van uw financiële producten die via ons kantoor tot stand gekomen zijn
 • toegang tot uw digitale financiële planning
 • openen en beheer van uw beleggingsrekening
 • toegang tot onze unieke beleggingsportefeuilles
 • korting op onze advies- en bemiddelingstarieven van 20%
 • jaarlijks wordt het financiële plan doorgenomen en indien nodig aangepast.
 • serviceabonnement € 155,– per kwartaal (incl. BTW)

4. Op provisiebasis

Voor schadeverzekeringen worden wij beloond via het provisiesysteem.

Heeft u vragen, aarzel dan niet om ons een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.


Meer weten?

Wilt u meer weten over Lifestyle- en Vermogensplanning bij Pulles & Rijppaert, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 023-5411180 of per e-mail via info@pulles.nl. Wij helpen u graag verder.

Neem gerust contact met ons op

Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van uw besteedbaar vermogen

Neem contact op