Dienstenwijzer

Hartelijk welkom bij Pulles & Rijppaert Lifestyle- & Vermogensplanning

U overweegt de zorg voor uw financiële zaken toe te vertrouwen aan ons kantoor. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

1. Naam en adresgegevens van ons kantoor

Pulles & Rijppaert Lifestyle- & Vermogensplanning
Schoterweg 5
2021 HZ  Haarlem

U kunt ons voor vragen, advies, mutaties of meldingen bereiken:
per telefoon: 023 – 5411180
per e-mail: info@pulles.nl
ons internet adres: www.pulles.nl

U bent van harte welkom op ons kantoor. Onze reguliere openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot en met 17.30 uur. Om er zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste eerst een afspraak maken. Afspraken buiten genoemde kantooruren en/of bij u thuis behoren tot de mogelijkheden.

2. Registratie AFM

Pulles & Rijppaert Lifestyle- & Vermogensplanning  is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12006361. De AFM stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie en houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland.

De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Dit register is in te zien via www.afm.nl.

3. Onze dienstverlening

Op basis van onze registratie mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hieronder ziet u hier een overzicht van.

Als u ons inschakelt voor advies op een bepaald terrein zullen wij waar mogelijk alle productsoorten betrekken in onze advisering en ons niet beperken tot een enkel product.

– Hypotheken (via onze partner)
– Levensverzekeringen
– Schadeverzekeringen
– Consumptief krediet
– Betalen en sparen
– Beleggingsfondsen

4. Onze Kwaliteitswaarborg

Onze adviseurs zijn in het bezit van noodzakelijke en aanvullende diploma’s en volgen jaarlijks bijscholing op hun vakgebied. Op ons kantoor zijn een Gecertificeerd Financieel Planner en een Erkend Hypothecair Planners aanwezig.

Ook is er een medewerker met een assurantie B diploma voor alle vormen van verzekeringen.

Ons kantoor is aangesloten bij drie instanties die een waarborg voor deskundige en betrouwbare advisering bieden.

Federatie Financieel Planners (FFP)
Een gecertificeerd financieel planner is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële toekomst.

De hoge kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt gedurende de certificering bijgehouden door permanente educatie. Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven.

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP)
De Hypothecair Planner is een ervaren hypotheekdeskundige, die zich onderscheidt van de gemiddelde hypotheekadviseur dankzij een specifieke HBO-opleiding hypothecaire planning. Op basis van uw eigen woning of ander vastgoedbezit zoekt de hypothecair planner voor u de juiste balans tussen zekerheden en risico’s. De hypothecair planner zorgt ervoor dat er in uw hypothecaire plan geen zaken ontbreken of overbodig zijn.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
De erkenning van de SEH is een kwaliteitslabel voor hypotheekadviseurs. De adviseurs zijn deskundig en ervaren in het geven van hypotheekadvies.

5. Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een belang in het aandelenkapitaal van ons kantoor.

Ons kantoor valt daarmee in de categorie van de ongebonden bemiddelaar.

Wij zijn objectief in de keuze van producten. Op basis van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de premie en rente en de kwaliteit van de voorwaarden, selecteren wij uit het grote aanbod van financiële instellingen een aantal banken en verzekeraars. De producten die wij selecteren nemen wij vervolgens mee in de adviezen die wij aan u geven. Ons kantoor is volledig vrij in deze selectie en de keuze van producten van financiële instellingen die wij adviseren. Wij hebben dus geen contractuele verplichting om de producten van een specifieke bank of verzekeraar te adviseren.

Op verzoek verstrekken wij u een overzicht van de partijen waar wij mee samenwerken.

6. De betaling van onze dienstverlening

Wij hanteren meerdere mogelijkheden voor betaling van onze dienstverlening, dit is mede afhankelijk van uw wensen en van het product dat u afneemt.

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken wij de mogelijkheden met u en ontvangt u ons dienstverleningsdocument met daarin o.a. een overzicht van de kosten van onze dienstverlening.

Indien het nog niet mogelijk is om op voorhand een exact kostenplaatje te maken, omdat dit vaak mede afhankelijk is van het product dat u afneemt, is dit overzicht een indicatie.  Voordat u het product afneemt  krijgt u dan een overzicht met de definitieve kosten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons dienstverleningsdocument.

7. Wat verwachten wij van u

Om u goed te kunnen adviseren vragen wij u om ons correct en volledig te informeren. Als u bepaalde gevraagde gegevens niet aan ons verstrekt, kan dit consequenties hebben voor onder meer de dekking en dus de eventuele (schade)uitkering van bijvoorbeeld een verzekering. Ook voor een hypotheek, levensverzekering of andere toekomstvoorziening is het van belang dat de gegevens over bijvoorbeeld inkomen en gezondheid bij ons worden aangeleverd en juist zijn. Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen  vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie, zodat producten waar nodig en mogelijk kunnen worden aangepast aan de nieuwe situatie.

8. Als u niet tevreden bent

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten. Wij zullen dan ons uiterste best doen om u alsnog tevreden te stellen. Wij beschikken ook over een interne klachtenprocedure die wij op verzoek aan u kunnen toesturen.

Als u na deze procedure doorlopen te hebben vindt dat uw klacht niet is opgelost, dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.003519. Op de website van het klachteninstituut vindt u meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
e-mail info@kifid.nl
www.kifid.nl

Neem gerust contact met ons op

Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van uw besteedbaar vermogen

Neem contact op