Lifestyle- en Vermogensplanning

Pulles & Rijppaert Lifestyle- en Vermogensplanning

Altijd kunnen leven op basis van uw gewenste lifestyle

Lifestyle- en Vermogensplanning: uw gewenste lifestyle en doelen, onze missie

U heeft een bepaalde levensstijl bereikt en meestal is het de wens deze te kunnen behouden. Daarnaast heeft u vermoedelijk doelen en wensen voor de toekomst. De basis van onze dienstverlening bestaat uit het inzichtelijk maken van de huidige financiële situatie en hoe zich dit in de toekomst normaliter zal ontwikkelen. Wij maken een plan hoe u uw gewenste levensstijl levenslang kunt behouden en hoe u uw wensen en dromen zou kunnen vervullen. Wij brengen daarbij ook uw risico’s in kaart.Het plan voeren we samen met u uit, waarbij we de voortgang voortdurend bewaken. Op deze wijze brengen we rust in uw financiële huishouding en werkt u weloverwogen toe naar uw doelen. Tegelijkertijd zijn wij uw vaste aanspreekpunt op financieel gebied, waar u permanent op kunt rekenen.

Hoe werkt Lifestyle- en Vermogensplanning bij Pulles & Rijppaert?

Lifestyle- en Vermogensplanning bij Pulles & Rijppaert is een proces dat zich laat onderscheiden in vier hoofdonderdelen:

1. Inventarisatie;

2. het maken van een Financieel Lifestyle- & Vermogensplan en inzicht geven in de ontwikkeling van uw netto besteedbaar inkomen;

3. de uitvoering van het plan waarbij vermogensplanning een belangrijke rol speelt;

4. bewaken van de voortgang van het plan en uw vermogensopbouw.


1. Inventarisatie

Wij beginnen met een uitgebreide inventarisatie van uw financiële situatie en uw wensen en dromen voor de toekomst. Hoeveel heeft u echt nodig om het leven te leiden dat u wilt? Wat zijn uw belangrijkste financiële doelstellingen?

2. Financieel Lifestyle- en Vermogensplan gebruikmakend van onze digitale planningssoftware

Via onze digitale planningssoftware maken we inzichtelijk hoe de financiële situatie zich in de toekomst ontwikkeld. Hierbij komen alle eerder besproken facetten aan bod.

Vermogen is daarbij geen doel op zich, maar slechts een middel om uw doelen te bereiken. Voor uw Lifestyle- en Vermogensplan maken we gebruik van de meest moderne en geavanceerde planningsoftware, die het mogelijk maakt voor u om dit altijd en overal online in te zien.

3. Uitvoeren van het Financieel Lifestyle- en Vermogensplan

Wij maken samen met u plannen voor de uitvoering van Financieel Lifestyle- en Vermogensplan. Vaak speelt vermogensopbouw voor de toekomst daarbij een belangrijke rol.

Na de inventarisatie en het in beeld brengen van een passende vermogensopbouw, maken wij in dat geval samen met u een keuze uit een van onze beleggingsportefeuilles. Deze keuze is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en risicoprofiel. Uw beleggingsportefeuille houdt u aan op een beleggingsrekening bij het Fondsenplatform van het Noordnederlands Effectenkantoor, die wij voor u kunnen openen en beheren.

4. Voortgang en bewaking van het Financieel Lifestyle- en Vermogensplan

Afhankelijk van uw service-abonnement bespreken wij eens per twee jaar of jaarlijks met u de totale financiën en kijken wij met u of alles nog volgens plan gaat. Indien nodig passen wij het plan aan. Zo zorgen wij ervoor dat uw plan altijd up-to-date blijft.

Voor de de vermogensopbouw via onze modelportefeuilles ontvangt u van ons ieder kwartaal een voortgangsrapportage. Wij zorgen ervoor dat uw beleggingsportefeuille periodiek wordt afgestemd op de bij uw risicoprofiel horende verhouding tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten. In vaktermen wordt dit ‘herbalanceren’ genoemd. Uit onderzoek blijkt dat structureel herbalanceren een hoger rendement tot gevolg heeft. Ook bekijken wij of uw vermogensopbouw conform plan verloopt of dat er moet worden bijgestuurd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u op de juiste koers blijft om uw doelen te realiseren.


Inzichtelijke kosten

De kosten voor het opstarten van de financiële planning bedragen vanaf € 500,- (excl. BTW).

De kosten van beleggen bestaan uit drie onderdelen.

Op de eerste plaats zijn er kosten voor het openen van een beleggingsrekening, het administreren van de beleggingen, het verzorgen van kwartaal- en jaarrapportages, het dagelijks digitaal kunnen inzien van de stand van zaken etc.

Op de tweede plaats zijn er kosten van de beleggingsfondsen zelf.

Tot slot zijn er onze advieskosten voor o.a. het ontwikkelen en onderhouden van onze modelportefeuilles, het herbalanceren en het jaarlijks monitoren van de beleggingen.

De kosten kunnen automatisch worden verrekend met het belegd vermogen en bedragen in totaliteit op jaarbasis tussen de 0,9% en 1,8% van het belegd vermogen afhankelijk van het risicoprofiel en de omvang van de beleggingen.


In combinatie met Serviceabonnement Compleet of Top

Vermogensplanning bieden wij uitsluitend aan in combinatie met ons Serviceabonnement Compleet of Top.

In het kader van dit abonnement bespreken we eens per twee jaar (Compleet) of jaarlijks (Top) uw totale financiële situatie met u. U bent met het Serviceabonnement verzekerd van een permanente begeleiding van al uw financiële zaken. Daarbij gaat het niet alleen om vermogensopbouw, maar onder meer ook om uw hypotheek, uw pensioen, de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid, uw verzekeringen, uw fiscale zaken en erfrechtaspecten.

Overige voordelen van het serviceabonnement zijn o.a.:

– Gehele jaar financiële vraagbaak via uw vaste adviseur

– Beheer van uw financiële producten die via ons kantoor tot stand gekomen zijn

– Toegang tot uw digitale financiële planning

– Korting op onze advies- en bemiddelingstarieven

– Toegang tot onze unieke beleggingsportefeuilles

De kosten van het Serviceabonnement bedragen respectievelijk € 95,- per kwartaal (inc. BTW) voor het Compleet abonnement en € 135,- per kwartaal (inc. BTW) voor het Top abonnement.


Meer weten?

Wilt u meer weten over Lifestyle- en Vermogensplanning bij Pulles & Rijppaert, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 023-5411180 of per e-mail via info@pulles.nl. Wij helpen u graag verder.

Voor nadere informatie over onze serviceabonnementen, klik hier.

Voor een totaaloverzicht van onze dienstverlening en onze beloningsvormen, klik hier.